Методичний банк

«Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі,
 необхідно три умови: робота повинна бути їм під силу, 
вона не повинна бути виснажливою і її обов'язково 
повинен супроводжувати успіх»  Д.Рескін


Відкритий урок "Трансформатор"



Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році

Інструкції з охорони праці в кабінеті фізики




Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 2020/2021 н.р.


ПЕРЕЛІК 

НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ  ФІЗИКИ


І. Загальна нормативно-правова база
 1. Закон України Про освіту
 2. Закон України Про загальну середню освіту
 3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
 4. Національна доктрина розвитку освіти
 5. Державна програма Вчитель
 6. Конвенція про права дитини
 7. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
 8. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
 9. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
 1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601
 2. Акт введення в експлуатацію кабінету-Шаблон
 3. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
 4. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році
 5. Типові переліки обладнання кабінету фізики
 6. Обладнання кабінету фізики
 7. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
 8. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
 9. Інвентарна книга
 10. Матеріальна книга
 11. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
 12. Про інноваційну діяльність
 13. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 14. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів
 15. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
 16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету - Шаблон
 17. Паспорт забезпеченості кабінету -Зразок
 18. Паспорт кабінету фізики
 19. Графік роботи кабінету-Шаблон
 20. Перспективний план роботи кабінету-Шаблон
 21. Річний план роботи кабінету
 22. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок
 23. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи-Зразок
 24. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом-Зразок
 25. Атестаційний лист кабінету фізики
ІVТехніка безпеки та охорона праці
 1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
 2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
 3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
 5. Акт про нещасний випадок з учнем
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків
 7. Правила пожежної безпеки для закладів
 8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
 9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
 10. Посадова інструкція учителя
 11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом фізики
 12. Посадова інструкція лаборанта
 13. Посадова інструкція-керівника гуртка
 14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
 15. Правила безпеки під час навчання в кабінетах фізики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
 17. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
 18. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
 19. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
 20. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті фізики
 21. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу
 22. Інструкція користування вогнегасником
 23. Інструкція з електробезпеки
 24. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
 25. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики
 26. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення  демонстраційних дослідів
 27. Інструкція з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою
 28. Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла
 29. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
 30. Вміст аптечки першої допомоги
 31. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
 32. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
 33. Журнал адміністративно-громадського контролю
 34. СХЕМА евакуації з кабінету
 35. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій
 36. Порядок дій при виникненні пожежі
 37. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів-Зразок
 38. Посвідчення про перевірку знань з ТБ
 39. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті





 Хто хоче крилатую мрію знайти, 
Той цілі своєї досягне.  


16.04.2019р. відбувся виховний захід «Колумби космічних трас», присвячений Всесвітньому Дню Авіації та КосмонавтикиЦе свято з'явилось на честь першого польоту людини у космос, що сталося завдяки зусиллям  багатьох інших людей, які й стали Колумбами космічних трас.
Свій внесок у розвиток космічних досліджень зробили вчені різних країн і народів. Мабуть, оте нестримне бажання подолати земне тяжіння, бодай зазирнути за межі прекрасної планети підштовхнуло і наших земляків до геніальних відкриттів:                                                                                                                                                  Сергій Павлович Корольов, який створив перший космічний корабель «Восток», на якому Ю.О.Гагарін уперше здійснив  політ за межі атмосфери.
·        Юрій Кондратюк. 21 липня 2019 року минає 60 років відколи відбулася висадка американців на Місяці, тому ми не можемо не пригадати ще одного нашого співвітчизника, який також має до цього відношення. Саме цим ім'ям названа у світовій науці так звана «равликова траса», по якій через багато років перша людина висадилася на Місяці — «траса Кондратюка».
На заході учні познайомилися з цікавими фактами про історію і розвиток космонавтики. А також,  підготували ряд цікавих виступів і створили дружню і святкову атмосферу.
Сподіваємось, що і нинішнє та майбутнє покоління українців матимуть великі успіхи і результати в освоєні космічного простору.  І ми щиро віримо, що Україна займе там вагоме місце, оскільки дослідження в галузі космонавтики продовжують розвивати в незалежній Україні.



 З 19.02 по 21.02.2019 року в м. Запоріжжя на базі КЗ ЗОІППО при  кафедрі дидактики та методики навчання природничо-математичних дисциплін  відбувся тренінг «Проведення фізичного експерименту засобами цифрових лабораторій», де вчителі фізики і астрономії познайомилися з:
 • апаратно обчислювальною платформою Arduino  (Ардуіно) для аматорського конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу/виводу та середовище розробки на мові програмування. Arduino може використовуватися як для створення автономних інтерактивних об'єктів, так і підключатися до програмного забезпечення, яке виконується на комп'ютері.
 •  З методикою проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з фізики із застосуванням цифрового вимірювального комплексу еinstein.
 • Створення за допомогою конструктора LEGO Mindstorms NXT 2.0 (набір сполучених деталей і електронних блоків) програмованих роботів.




Методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2018/2019 навчальному році


Кабінет фізики

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 №1423, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за №44/22576. Завантажити

Наказ МОН від 22.06.2016 №704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» Завантажити

Вимоги до засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів фізики Завантажити

Лист МОН № 1088 від 15 жовтня 2015 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням" Завантажити

Організація роботи кабінету фізики
1. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики. Завантажити
2. Паспорт кабінету фізики. Завантажити
3. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Завантажити
4. Інструкція з безпеки для учнів під час проведення занять у кабінеті фізики. Завантажити
5. Аптечка кабінету фізики. Завантажити
6. План перспективного розвитку кабінету фізики. Завантажити
7. План роботи кабінету фізики на поточний навчальний рік. Завантажити
8. Оцінювальний лист  кабінету фізики. Завантажити
9. Тематична картотека. Завантажити
10. Тематичні папки. Завантажити
11. Графік зайнятості кабінету фізики у поточному навчальному році. Завантажити
12. Матеріально-технічне забезпечення кабінету фізики. Завантажити
13. Інвентарна книга обліку матеріально-технічного обладнання кабінету фізики. Завантажити
14.  Астрономічний куточок. Завантажити

15. Експозиція з безпеки життєдіяльності.  Завантажити


Перелік нормативно-правових документів

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності


Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки  України від 01.08.2001 №563, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за №969/6160. Завантажити

Правила безпечної експлуатації  електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533. Завантажити

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки   України, Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.1998 №348/70, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за №800/3240. Завантажити

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63, погоджені Міністерством освіти і науки   України 05.06.2001 №1/12-1459. Завантажити

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 №992, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  03.08.2012 за №1332/21664. Завантажити

Інструктивно-методичні матеріали „Безпечне-проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах’’ (лист Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72). Завантажити

Інструктивно-методичні матеріали „Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму“ (лист Міністерства освіти і науки  України від 17.07.2013 № 1/9-498). Завантажити


Лист МОН №1/9-319 від 16.06.14 року "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності" Завантажити


STEM-освіта: яскраві експерименти з Хосе Беніто Васкес Дорріо

Поради, які допоможуть "захопити" увагу учнів

Є досить багато способів, які допоможуть “пробудити” і “струсити” ваших ихованців. Наведений нижче список включає в себе деякі підказки, комбінуючи і використовуючи які ви зможете постійно тримати учнів в тонусі, а також відволікати їх від навчального процесу. Ці поради можуть бути особливо корисні в молодшій і середній школі.


1. На перерві намалюйте смішний малюнок на дошці або дайте це зробити дітям. Якщо дитина правша, то нехай малює лівою рукою і навпаки.
2. Напишіть на дошці три цитати, які здаються не пов’язаними один з одним. Нехай діти з’ясують, як вони між собою пов’язані і яка їхня суть.
3. Використовуйте музику. Нехай учні вгадують звуки природи, і т.п.
4. Носіть костюм і надихайте дітей це робити. Наприклад, краватка або метелик сприятимуть підвищенню дисципліни і зможуть привнести нотку інтересу до процесу навчання.
5. Попросіть учнів визначити ставлення слів або фраз до уроку. Зробіть картки зі словами і роздайте так, щоб діти змогли розшифровувати їх, відтворити відповідне слово або фразу.
6. Прив’язуйте будь-який вид активності до часу. Таким чином, діти будуть працювати набагато ефективніше. Призначте учня, який буде дзвонити, наприклад, в невеликий дзвіночок, коли час на виконання того чи іншого завдання закінчиться.
7. Знімайте дітей в дії. Навіть рутинні завдання здадуться учням більш цікавими, коли вони знаходяться в об’єктиві.
8. Дайте учням список ключових позицій теми. Ті тонкощі теми, які були розглянуті, повинні бути викреслені зі списку.
9. Якщо учні повинні конспектувати ваш розповідь, то залиште їм на дошці список тих же ключових моментів, які є вкрай важливими при вивченні теми.
10. Роздайте фотографії людей або вчених, пов’язаних з темою або тих, які пов’язані з попередньою темою. Нехай учні спробують згадати / вгадати їх імена або ж назвати досягнення того чи іншого вченого.
11. Якщо діти починають шуміти, починайте рахувати вголос. Скільки ви встигли прорахувати, на скільки вони і залишаться після уроків. Зазвичай це не може тривати довше 5 секунд, так як нікому серед учнів не хочеться залишатися після уроків.
12. Підготуйте презентацію по темі, а ще краще доручіть учням це зробити.
13. Не забувайте використовувати рольові ігри на ваших уроках. Наприклад, учні можуть підготувати невеликі доповіді про того чи іншого вченого/відомої постаті і представити факти від першої особи. Учні проявлять свою акторську майстерність і дізнаються багато нового. Можна використовувати незвичайний зовнішній вигляд. (Капелюх, костюм і т.д.)
14. Не змушуйте дітей робити що-небудь, а надавайте їм часткову свободу вибору. Наприклад, “Ти будеш витирати дошку або поллєш квіти?”, “Ти хочеш вирішити приклад самостійно або у дошки?”, “Ти підготуєш доповідь про життя Хемінгуея або про одну з його найвідоміших повістей?”
15. По можливості намагайтеся на уроці частіше звертатися до кожного учня, здійснюючи постійний «зворотній зв’язок» – корегуйте незрозуміле або неправильно зрозуміле.
16. Намагайтеся зробити початок кожного уроку цікавим: використовуйте музичні фрагменти, ігрові та змагальні форми, гумористичні хвилинки.
17. Включайте учнів у колективну діяльність через організацію роботи в групах: використовуйте ігрові та змагальні форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, метод проб і помилок, допомога один одному.

Семінар «Використання інтернет-сервісів у освітньому процесі»


Підсумком проведення курсів підвищення інформаційної компетентності став семінар «Використання інтернет-сервісів у освітньому процесі», якій відбувся 23 червня 2018 року
Під час проведення, якого педагоги поділилися з колегами досвідом використання блогів (Коваленко В.Г., Манєвська І.В., Косенок Н.В., Білик Н.Л.), впровадження у навчально-виховний процес  «хмар слів» (Манєвська І.В., Горшкова В.Г.), використання соціального сервісу LearningApps (Горшкова В.Г., Коваленко В.Г., Клевцова Л.П., Білай Ю.В., Катаєва О.П.), створення інтерактивного плакату Thinglink (Косенок Н.В.) та створення та використання віртуального зошита засобам Google Sites(Оруджиєва Т.С.).

Тренінг
"Світ без насильства"
                              ( фото)







Як розповісти учням про гравітаційні хвилі

http://s01.yapfiles.ru/files/1160047/10.gif



Матеріали до уроку: боротьба за потрібний холод















Кен Робінсон. Новий погляд на систему освіти





Цікаве навчання





Позакласний захід (авторська робота)



Відкритий урок (авторська робота)

Теплові двигуни 




МЕДІАЦІЯ - ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПТНЗ

Конфліктна ситуація




Позакласний захід (авторська робота)
Достукатися до небес. Сергій Корольов
                        презентація



Усі домашні звикли, що ви приходите з роботи і продовжуєте працювати?
Час забувати цю звичку! Ми розкажемо, як це зробити!
https://naurok.com.ua/…/znaydit-balans-mizh-profesiynim-ta-…





Трапляється, що діти на вашому уроці втрачають увагу та інтерес до теми вивчення? Спробуйте три корисні способи активації зацікавленості школярів!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2581928&url=https%3A//fizika-bcpto.blogspot.com/&email=irinaman11011969%40gmail.com